News Flash:

Riscurile folosirii Internetului de c?tre copii

7 Noiembrie 2011
975 Vizualizari | 0 Comentarii
Newsletter
BZI Live Video Divertisment
Video Monden
Muzica Populara Curs valutar
EUR: 4.7612 RON (+0.0011)
USD: 4.2560 RON (-0.0195)
Horoscop
berbec
taur
gemeni
rac
leu
fecioara
balanta
scorpion
sagetator
capricorn
varsator
pesti
copil internet
Între 2009 ?i 2011, re?eaua interna?ional? EU Kids Online a desf??urat o cercetare în 25 de ??ri europene cu e?antioane reprezentative la nivel na?ional de câte 1000 de copii cu vârste între 9 ?i 16 ani; a fost, de asemenea, chestionat ?i câte unul dintre p?rin?i. Raportul realizat de c?tre EU Kids Online include ?i copiii români. Rezultatele studiului indic? o prezen?? on-line a copiilor români peste media european? (ca timp petrecut pe Internet) ?i c? ace?tia sunt supu?i unei palete largi de agresiuni ?i riscuri asociate folosirii Internetului. Citi?i în continuare detalii despre rezultatele studiului, iar în ultima parte ve?i lua contact cu o serie de recomand?ri privitoare la folosirea Internetului de c?tre copii. Rezultatul a fost o baz? de date riguroas?, comparativ?, care ofer? date cantitative despre utilizarea Internetului de c?tre copiii din Europa. Coordonat de Sonia Livingstone, profesor la London School of Economics and Political Science, proiectul a beneficiat de un grup de management experimentat, de un grup consultativ interna?ional ?i de competen?a multidisciplinar? a echipelor din cele 25 de ??ri. Din echipa româneasc?, coordonat? de dr. Monica Barbovschi (cercet?tor asociat la Academia Român?, Institutul de Sociologie), au f?cut parte ?i profesori de la Universitatea din Bucure?ti (dr. Valentina Marinescu, conferen?iar la Facultatea de Sociologie ?i Asisten?? Social?, ?i dr. Anca Velicu, cercet?tor la Institutul de Sociologie ?i cadru didactic asociat la aceea?i facultate). În data de 17 octombrie 2011, EU Kids Online a publicat ultimele recomand?ri de siguran?? pe Internet. Astfel, una din concluziile cercet?rii este aceea c?, dat fiind faptul c?, în toate cele 25 de ??ri investigate, copiii intr? pe Internet la vârste tot mai mici ?i c? accesul la Internet se face din ce în ce mai mult prin dispozitive mobile, departe de supraveghere adult?, sunt necesare noi r?spunsuri din partea celor care traseaz? politicile de siguran?? pe Internet. Acest raport dore?te s? ofere politicienilor ?i departamentelor guvernamentale competente sfaturi despre cum s? educe ?i s? protejeze copiii împotriva riscurilor online, cum ar fi agresiunea (cyber-bullying), pornografia  ?i stabilirea de contacte online cu persoane nepotrivite/periculoase. Copiii români se situeaz? în grupul de ??ri clasificate drept „nou? utilizare, nou risc”. Al?turi de Bulgaria, ei sunt cei care petrec cel mai mult timp pe Internet (119 minute zilnic, în compara?ie cu media european?, 88 de minute), de?i activit??ile lor sunt mai pu?in variate decât în cazul copiilor din alte ??ri (7,3 activit??i, aproape de media european?). De asemenea relevant, copiii români declar? în medie mai pu?ine competen?e legate de utilizarea Internetului sau de siguran?? pe Internet (de exemplu, cum s? salvezi o pagin? la “favorite” sau s? blochezi un utilizator), 3,4 versus 4,2 media european?. Acest aspect este extrem de relevant pentru formularea de strategii legate de educa?ia media ?i de folosire în siguran?? a Internetului. Accesul din dormitorul propriu, adesea departe de supravegherea p?rin?ilor, completat cu accesul privat, nesupravegheat de pe telefoane mobile constitute factori de risc. Ca o consecin?? direct? a nivelului sc?zut de competen?e digitale, copiii români declar?, în mare m?sur?, agresiuni online ?i expunere nedorit? la mesaje cu con?inut sexual, fiind de asemenea ?i printre cei mai afecta?i emo?ional în cazul acestor experien?e nepl?cute pe Internet. De asemenea, p?rin?ii români sunt printre cei mai neinforma?i în leg?tur? cu experien?ele nepl?cute ale copiilor lor pe Internet. Centrele de siguran?? pe Internet trebuie s? fac? mai vizibile informa?iile despre riscuri ?i s? indice metode eficiente de control ?i mediere parental?, iar în acela?i timp s? le fac? u?or accesibile ?i utilizabile. Coordonatorul proiectului, Sonia Livingstone, profesor la London School of Economics, afirm?: „Titluri de ?tiri senza?ionaliste ?i confuziile au contribuit la crearea unui climat de nelini?te ce domin? discursul public despre felul în care copiii utilizeaz? noile tehnologii. Panica ?i frica au înecat adesea dovezile. Portretul care se contureaz? din datele EU Kids Online ar trebui s? ghideze ?colile, p?rin?ii, guvernele, societatea civil?, industria IT ?i copiii în?i?i în a conlucra pentru a stabili un echilibru între riscurile ?i oportunit??ile create de noile tehnologii. Cercetarea noastr? indic? priorit??ile bazate pe dovezi pentru direc?ionarea acestui efort înnoit”. Mai multe informa?ii ?i recomand?ri-cheie se g?sesc în raportul complet, care poate fi desc?rcat la adresa www.eukidsonline.net. Capitolul 5 din raportul „Policy recommendations” prezint? compara?ii cross-na?ionale ?i recomand?ri pentru fiecare ?ar? în parte. Sumarul raportului poate fi citit aici. Recomand?ri cheie (sumar) 1. Copiii au dreptul la protec?ie ?i siguran?? online, dar trebuie s? î?i asume ?i ei responsabilitatea pentru p?strarea siguran?ei ?i respectarea drepturilor celorlal?i pe Internet. 2. E important ca cei care formuleaz? recomand?ri legate de siguran?? s? pun? accent pe oportunit??ile ?i beneficiile legate de utilizarea Internetului de c?tre copii. 3.  O nou? aten?ie trebuie îndreptat? c?tre cei mai mici utilizatori. 4.  Mesajele de siguran?? trebuie adaptate noilor modalit??i de acces la Internet. 5. Suportul educa?ional ?i competen?ele digitale sunt necesare pentru cei care nu au progresat foarte mult pe „scara oportunit??ilor”. 6.  Materialele cu con?inut online pozitiv pentru copii trebuie s? devin? o prioritate în politicile na?ionale. 7. Competen?ele legate de siguran?? online sunt necesare pentru dezvoltarea rezilien?ei online. 8. Cei care gestioneaz? re?ele sociale trebuie s? asigure maxim? protec?ie pentru conturile minorilor. 9. Campaniile de informare legate de riscuri online trebuie s? fie propor?ionale (evitarea mesajelor panicarde) ?i direc?ionate c?tre copiii afla?i în cel mai mare risc în ce prive?te consecin?ele negative. 10. Informarea p?rin?ilor despre riscuri ?i siguran?? online trebuie intensificat?. 11. Reac?iile legate de expunerea tinerilor la con?inut sexual online trebuie s? fie adecvate ?i direc?ionate c?tre copiii cu cea mai mare probabilitate de a fi sup?ra?i sau afecta?i negativ de aceste expuneri. 12. Reac?iile legate de agresivitate sunt necesare în egal? m?sur? pentru agresivitatea online ?i cea offline. 13. P?rin?ii trebuie s? fie mai aten?i în leg?tur? cu întâlnirile copiilor cu persoane contactate online. 14. Cei care traseaz? politici de siguran?? trebuie s? fie aten?i la noile riscuri, mai ales cele rezultate din contacte personale (peer-to-peer). 15. Campaniile de informare trebuie s? eviden?ieze în mesajele de siguran?? ?i strategii de dep??ire a experien?elor nepl?cute, punând accent pe sus?inerea din partea p?rin?ilor, prietenilor ?i profesorilor, dar ?i pe utilizarea mecanismelor online (de ex. Butonul de raportare abuz). 16. Competen?ele practice de mediere parental? trebuie s? fie parte integrant? a procesului de informare a p?rin?ilor. 17. Software-ul pentru control parental trebuie s? ia în calcul nevoile, cuno?tin?ele ?i interesele p?rin?ilor pentru îmbun?t??ire ?i dezvoltare de solu?ii tehnice mai practice ?i mai eficiente. 18. Nivelurile de mediere profesoral? sunt ridicate, dar ar putea cre?te, din moment ce o mare parte din copii nu primesc îndrum?ri din partea cadrelor didactice. Din moment ce ?colile sunt cele care au resurse pentru a distribui informa?ii c?tre to?i copiii, ele ar trebui s? aib? cea mai mare responsabilitate în atingerea „celor greu de atins”. 19. Industria IT trebuie s? fie activ? în promovarea siguran?ei pe Internet ?i a unei educa?ii legate de siguran?? într-o manier? vizibil? ?i eficient?. 20. Recomand?ri transna?ionale: mai mult acces prin Internet de band? larg? va duce la mai multe riscuri, dar nu la mai multe oportunit??i, în sensul c? un acces mai rapid la Internet va aduce mai multe riscuri decât se pot aborda în mod eficient de c?tre politicieni. În ??rile în care copii au mai mul?i ani de educa?ie ?i unde sunt mai multe calculatoare în ?coli, competen?ele digitale sunt mai ridicate, prin urmare educa?ia are un rol pozitiv în promovarea competen?elor digitale ?i a cet??eniei active în sens larg. Pentru informa?ii legate de proiectul EU Kids Online, persoana de contact este Sonia Livingstone, profesor London School of Economics, s.livingstone•lse.ac.uk. Pentru mai multe informa?ii legate de recomand?ri pentru România, persoana de contact este Monica Barbovschi, cercet?tor asociat la Academia Român?, Institutul de Sociologie, monica.barbovschi•student.dit.ie.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

copii internet riscuri
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2019 - IT.BZI - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1483 (s) | 24 queries | Mysql time :0.014040 (s)