News Flash:

Cât de mult mai cump?r? românii de pe internet

5 Octombrie 2011
1010 Vizualizari | 0 Comentarii
Românii r?mân destul de precau?i în ceea ce prive?te cump?r?turile de pe internet, considerându-l un proces riscant, potrivit studiului "E-commerce 2011: Tendin?e ?i Atitudini. Studiu asupra utilizatorilor de internet din Romania" efectuat de c?tre Geminus Group.
Potrivit raportului, de?i sunt foarte con?tien?i de multitudinea de op?iuni pe care mediul online îl ofer? cump?r?turilor, experien?a lor personal? cu un asemenea mod de a cump?ra este destul de limitat?. Analizarea datelor publicate în acest raport arat? c? aproape to?i utilizatorii de internet români au aflat despre posibilitatea de a face cump?r?turi online. Totu?i, doar 54% din ei declar? c? au f?cut cump?r?turi online m?car o singur? dat?. Procentul de cump?r?tori online este cel mai sc?zut printre femei. O compara?ie cu studiul similar efectuat în 2009 arat? c?, în cei doi ani, s-a înregistrat o cre?tere de doar 4%. Asta înseamn? c? practic popularitatea comer?ului online în România a r?mas aceea?i. În acela?i timp, comer?ul online are un mare poten?ial de cre?tere, în special odat? cu sc?derea num?rului utilizatorilor ce au dubii în leg?tur? cu siguran?a tranzac?iilor online. În acest an, aproape 44% din to?i responden?ii ce ?tiu despre posibilitatea de a achizi?iona produse online consider? c? aceast? metod? este riscant?, în compara?ie cu 2009, când ei reprezentau jum?tate din utilizatorii de internet din România. Mai mult decât atât, un procent semnificativ dintre cei intervieva?i au considerat acest mod de a cump?ra ca fiind unul ce consum? mai pu?in timp, iar peste 30% din ei au declarat c? este mai ieftin decât cel tradi?ional. În timp ce cump?r?, utilizatorii de internet din România sunt concentra?i pe a achizi?iona produse de cea mai bun? calitate la cel mai mic pre? posibil. Un al factor important în timpul cump?r?turilor este experien?a pl?cut? pe care o aduce. Responden?ii de sex feminin au g?sit acest aspect mai important decât factorii economici. De?i utilizatorii de internet români nu se pot l?uda cu o experien?? impresionant? în domeniul cump?r?turilor online, ei folosesc frecvent internetul ca o surs? de informa?ii pentru a planifica anumite achizi?ii. Mai mult de jum?tate din popula?ia online caut? informa?ii online înainte de a cump?ra produse ca bilete de avion, autobuz, tren sau servicii de turism (vacan?e). Cump?r?torii cu experien?? pe internet prefer? s? cumpere din magazine online mai degrab? decât din site-uri de licita?ii, site-uri cu anun?uri de mic? publicitate sau site-uri de social shopping. Peste 65% din ei au f?cut minimum o tranzac?ie la un magazin online, listând ca principal motiv al acestei alegeri faptul c? produsele achizi?ionate sunt livrate acas?. Produsele electronice ?i electrocasnice sunt printre cele mai cump?rate produse în acest mod. Popularitatea site-urilor de licita?ii e mult mai mic? decât cea a magazinelor online, ?i de?i pentru mul?i utilizatori de internet site-urile de licita?ii au pre?uri mici, mul?i sunt con?tien?i ?i de dezavantaje: posibile informa?ii false despre produs ?i neconcordan?a dintre produsul ales pe site ?i cel livrat. Raluca Georgescu, Country Manager al Allegro Group România, a declarat c? aceast? pia?? este înc? la început, dar câ?tig? din ce în ce mai mult teren. Recenta expansiune a site-urilor de social shopping ajut? ?i ea la extinderea activit??ilor de comer? online. Ne a?tept?m ca mul?i juc?tori din pia?a offline s? vin? în online în urm?torii doi ani, dezvoltând ?i mai mult pia?a. Noi produse ce vor facilita ?i securiza pl??ile online vor ajuta la dep??irea principalului obstacol în calea maturiz?rii pie?ei, lipsa de încredere, ?i astfel, vor contribui la dezvoltarea comertului online în România. Raportul "E-commerce 2011: Tendin?e ?i Atitudini. Studiu asupra utilizatorilor de internet din România" a fost efectuat în România pentru Allegro Group România, de c?tre IIBR | Gemius Group (Interactive Institute for Market Research) în parteneriat cu Rol.ro, Ejobs, Digital4 ?i Internet Corp. Principalul scop al acestui studiu a fost identificarea modului de utilizare ?i a preferin?elor utilizatorilor de internet din România în ceea ce prive?te comportamentul de shopping online pe site-uri de tipul e-shop sau e-auction. Studiul a fost realizat prin folosirea metodei CAWI (computer-assisted web interviewing). Datele au fost colectate în perioada 20 - 25 mai 2011. E?antionul final a fost compus din 1.500 de chestionare completate de c?tre utilizatorii de internet din România, cu vârste de peste 15 ani. Datele structurale au fost luate din Mercury Omnibus, Noiembrie 2010. Gemius este o agen?ie interna?ionalp? de research. Înfiin?at? în Polonia, Gemius ?i-a extins grani?ele în regiunea EMEA ?i desf??oar? opera?iuni în mai mult de dou?zeci de pie?e. Ofer?, de asemenea, solu?ii de cercetare profesioniste, servicii de analiz? ?i consultan?? variind de la studii site-centrice ?i user-centrice pân? la cele mai avansate instrumente de studiere a comportamentului utilizatorilor anumitor siteuri web (gemiusTraffic), profilare socio-demografica a audien?ei (gemiusProfile), calitatea folosirii paginilor www (gemiusUsability) ?i eficacitatea campaniilor de publicitate online (gemiusEffect). Gemius realizeaz? de asemenea cercet?ri bazate direct pe cerin?ele clien?ilor (gemiusAdHoc). Pe lâng? serviciile de ceretare men?ionate mai sus, Gemius ofer? studii despre comportamentul utilizatorilor care vizioneaz? con?inut multimedia online (gemiusStream) ?i un instrument de m?sur?tori imediate ?i prezentare a tuturor click-urilor f?cute de utilizatorii de internet ai unui website (gemiusHeatMap). Începând cu 2004 IIBR este o sucursal? a Grupului Gemius dedicat? de studiilor de pia??, fiind specializat? în studii ce combin? atât indicatori de r?spuns direct (m?sura?i cu ajutorul scripturilor) cât ?i al?i indicatori clasici de marketing (colecta?i prin folosirea chestionarelor online). Compania se axeaz? pe studii de înalt? calitate ?i ader? strict la codul de conduit? trasat de ESOMAR.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2018 - IT.BZI - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1510 (s) | 31 queries | Mysql time :0.016960 (s)